Vitality Foundation

Stichting Vitality Foundation heeft als hoofddoel om mensen te helpen gezond(er) en gelukkig(er) door het leven te gaan.

Hierin ligt de nadruk op de algehele body en mind gezondheid. Hiervoor kunnen verschillende activiteiten en samenwerkingen worden opgezet om dit doel te verwezenlijken. Dit doel zal worden nagestreefd zonder winstoogmerk.

Vitality Foundation zal zich richten op de organisatie van activiteiten en het koppelen van de verschillende partijen. Het wellbeing van de mens kan hierdoor verder worden bevorderd. Er wordt getracht zoveel mogelijk mensen te bereiken, eventueel te helpen en te enthousiasmeren naar een gezonder en gelukkiger leven. Je kan hier denken aan sportactiviteiten, voedingsworkshops, vitaliteitsprogramma’s, activiteiten om beweging te stimuleren, gezonde voeding, the mind, ziektes, burnouts, ouderen, jongeren, lezingen en presentaties die bijdragen tot een gezonder leven.