2024

Sporten met ouderen

Locatie: Maalderij 37, 1185 ZC, Amstelveen

Binnen de opleiding Bewegingsagoog aan het ROC – Amstelland, leren studenten om mensen uit speciale doelgroepen te helpen bij hun ontwikkeling. Bewegen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het gaat met name om mensen die minder makkelijk mee kunnen doen aan reguliere sportactiviteiten. De studenten leren om door middel van bewegen deze mensen te helpen bij hun sociale, emotionele, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling

De studenten gaan hun kennis, vaardigheden en creativiteit inzetten om sportactiviteiten op niveau in verzorgingshuizen aan te bieden.

Meer activiteiten