2024

Beweeg met ouderen

Locatie: Cordaan

De studenten gaan hun kennis, vaardigheden en creativiteit inzetten om sportactiviteiten op niveau in verzorgingshuizen aan te bieden. Studenten gaan hierbij naar zorginstelling Cordaan.

Meer activiteiten